• Ashburn
  • 20 Nisan 2021 Salı
  • 18:46
  • 15°/17°
  • 8,1157
  • 9,7894

5 Bin Yıllık İsos (Epiphaneia) Antik Kenti

Erzin’in İli’nin gözdesi 5 Bin Yıllık İsos (Epiphaneia) Antik Kentin tarihi M.Ö. 5. ve 6. yüzyılda Kilikya’lılara dayanmaktadır.

Erzin’in İli’nin gözdesi 5 Bin Yıllık İsos (Epiphaneia) Antik Kentin tarihi M.Ö. 5. ve 6. yüzyılda Kilikya’lılara dayanmaktadır.

İssos (Epiphaneia) Antik Kenti’nin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Hierokles’e göre İssos, M.Ö. 5. ve 6. yüzyılda Kilikya’nın şehirlerinden biriydi. Bölge, M.Ö. 540 yılında Perslerin hâkimiyetine girmiştir ve M.Ö. 333 yılında Büyük İskender’in Pers Kralı III. Darius’u yenmesinden sonra ise bölgede Helenistik Dönem başlamıştır. Arapça kaynaklarda şehir, genellikle siyah taştan (bazalt) yapılı binalarıyla “Kanisat as- sauda” olarak geçmektedir. Bölge, sonraki dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmiştir.

İssos (Epiphaneia) Antik Kenti'nde ilk olarak kurtarma kazılarına 2006 yılında başlamış ve çalışmalar 2008, 2010 ve 2011 yıllarında devam etmiştir. Kazı çalışmaları ilk etapta Geç Roma Dönemine ait mozaik kurtarma kazısı olarak planlanmıştır fakat daha sonra genişletilerek Geç Roma dönemine ait hamam kazısını da içermiştir. Geç Roma Dönemine ait hamamın ısı bölümleri, havuz, su sistemleri, dükkânlar ve Artemis'e ait mozaikler ortaya çıkartılmıştır.

2011 yılında yapılan çalışmalarda ise hamamın batısında Abbasi Dönemine ait yapıların temelleri çıkarılmaya başlanmıştır. Geç Roma Dönemine ait hamam ve Abbasi Dönemine ait mimari kalıntılar, antik şehrin güneydoğusunda kalmaktadır.

Bu Haberi Paylaşabilirsin!